Bielskie Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Personalnych. AKTYWNI.

  • slide-0
  • slide-1
Chcemy integrować środowisko doradców zawodowych z naszego miasta oraz całego województwa śląskiego mówiąc jednym głosem o potrzebie ustawicznego kształcenia na każdym etapie życia

Bielskie Stowarzyszenie Doradców Zawodowych i Personalnych. AKTYWNI.Partnerzy

Aktywni Bielsko Aktywni Bielsko